Jak číst v účetních výkazech firem

Majitelé/vlastníci společností dostávají pravidelně, minimálně jednou ročně, rozvahu a výkaz zisku a ztráty od svých účetních. Možná je jen odevzdají na finanční úřad, možná je jen založí do šanonu. Tyto reporty ale obsahují cenné a přesné informace o hospodaření firmy. Odhalí minulý vývoj, zjistí, zda byl plán splněn, a pomohou odhadnout budoucnost. Zároveň dávají vodítko jak možné problémy podniku řešit.

Tyto reporty jsou navzájem propojené, jak zjednodušeně ukazuje obrázek níže. Důležitý je rozbor těchto výkazů pomocí vertikální a horizontální analýzy, výpočtu a srovnání poměrových ukazatelů.

image

O finanční analýze píši ve svém prvním ebooku, který si stáhnete ZDARMA zde:

EBOOK ZDARMA

Je k němu připojen i soubor Excel, kde se vám po vyplnění vašich dat z účetních výkazů vytvoří finanční analýza, grafy, přehledné tabulky. Můžete ji pravidelně aktualizovat podle potřeby. Stačí k tomu jen vyjet z Vašeho účetního programu rozvahu a výkaz zisku a ztráty za alespoň 3 po sobě jdoucí stejně dlouhé časové období.

Ebook s Excelem Vám, věřím, pomohou jak zjistit více o hospodaření Vaší firmy. Vytvoříte si vlastní analýzu financí. Email, který mi tímto předáte, využiji pro informování o nových článcích na mém blogu a jiných důležitých sdělení;)

Představte si, že budete mít v ruce nástroj, který Vám pomůže při rozhodování jak dál směřovat s Vaším podnikem!

Mějte své finance pod lupou!