Balíček Základní finanční analýza obsahuje:

 1. provedení  finanční analýzy za poslední 3 roky od uzavření smlouvy na základě účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) dodaných klientem
 2. dodání výstupu v podobě stručné zprávy včetně doporučení
 3. poslání výstupu klientovi k příp. připomínkám
 4. zodpovězení příp. krátkých připomínek cestou tel/skype*
 5. vnesení nadhledu do účetnictví a objevení míst, na která se dá zaměřit a využívat zdroje efektivněji

* lze i osobně ve vaší kanceláři za příplatek, který bude dohodnut ad hoc

Cena: 

Standard dodání: 2 000 Kč

Balíček Rozšířená finanční analýza obsahuje:

 1. provedení  finanční analýzy za poslední 3 roky od uzavření této smlouvy na základě dat z účetního, příp. interního programu (přístupové údaje dodané klientem)
 2. zaznamenávání úkonů a hodin strávených na finanční analýze v excelu- obvyklý postup:
  1. seznámení se s byznysem, strukturou firmy/firem, divizemi, produkty/službami
  2. seznámení se s účetnictvím/interním systémem- členění tržeb a nákladů
  3. zpracování hloubkové analýzy
 3. dodání výstupu v podobě podrobnější zprávy včetně doporučení a její prezentace
 4. poslání výstupu klientovi k příp. připomínkám
 5. zodpovězení příp. krátkých připomínek cestou tel/skype*
 6. vnesení nadhledu do účetnictví a objevení míst, na která se dá zaměřit a využívat zdroje efektivněji

* lze i osobně ve vaší kanceláři za příplatek, který bude dohodnut ad hoc

Cena:

Standard dodání: 500 Kč/ hodina

Reference