Služby poskytuji výhradně pro právnické osoby.

Máte tři možnosti, jak se mnou spolupracovat:

 1. Kompletní účetnictví vaší firmy

  • dle dodaných dokladů a přístupových údajů do účetního softwaru
  • cena: paušál 6 000 Kč/měsíc (pokud firma poskytuje jen služby: vydané faktury- max. 10, přijaté faktury- max. 20, pokladna, banka, interní doklady, přiznání k DPH, kontrolní hlášení DPH, roční závěrka včetně přiznání k dani z příjmu právnických osob, silniční daň)
  • měsíční příplatek za účtování zboží: 2 000 Kč/ měsíc (vydané faktury-max.20, přijaté faktury-max.10, skladová evidence- příjemky, kontrola)
  • měsíční paušál za zpracování mzdové a personální agendy za jednoho zaměstnance: 300 Kč (včetně ročních přehledů)

   

 2. Finanční analýza vašeho podniku

  • základní
   • výstup: zpráva včetně doporučení
   • nutné podklady: účetní výkazy za uplynulé 3 roky (rozvaha a výkaz zisku a ztráty)
   • cena: 2 000 Kč/firma

    

  • rozšířená
   • postup:
    1. seznámení se s byznysem, strukturou firmy/firem, divizemi, produkty/službami
    2. seznámení se s účetnictvím/interním systémem- členění tržeb a nákladů
    3. zpracování hloubkové analýzy
    4. prezentace, doporučení a návrh dalších kroků
   • výstup: podrobnější zpráva včetně doporučení a její prezentace
   • nutné podklady: přístup do účetního programu a případně i interního systému
   • cena: 500 Kč/ hodina

   

 3. Kontrola účetnictví vaší společnosti

  • Zkontroluji, že vaše účetnictví je vedeno v souladu se zákony (na základě dodaných přístupových údajů do účetního softwaru)
  • Cena: 500 Kč/ hodina