Zaměstnanci nebo dodavatelé…V čem je přesně rozdíl?

Občas se setkávám s tím, že podnikatelé přesně nevidí rozdíl mezi těmito dvěmi skupinami.

image

Se zaměstnanci uzavíráte pracovní smlouvy (včetně Dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), odvádíte za ně daně a sociální a zdravotní pojištění (poslední dvě rovněž za ně platíte a to celkem 34% z hrubé mzdy). Termín pro výplatu mzdy je dán ve smlouvě. Dále zaměstnancům zajišťujete pracovní prostředí a další podmínky k jejich činnosti (zejména notebooky/PC, monitory…). Většinou jim stanovíte dobu, kdy musí být v kanceláři, kam pravidelně docházejí. Nového zaměstnance musíte vždy přihlásit na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení. K ověření správného výběru zaměstnance slouží zkušební doba, která trvá maximálně 3 měsíce (u vedoucího pracovníka až 6 měsíců). 

Na druhou stranu s dodavateli máte pravděpodobně smlouvy o spolupráci či jiné ohledně dodání služby či zboží. I když to může být činnost pravidelná a v podstatě každý měsíc stejná, důležitý je způsob spolupráce. Váš obchodní partner Vám vystavuje faktury. Vy si tyto doklady zaúčtujete (nebo Vaše účetní) jako náklady či výdaje a do data splatnosti zaplatíte. O nic jiného se nestaráte. Daň i pojištění si odvádí Váš dodavatel. Dodavatel pracuje na vlastním vybavením ve svých prostorách. 

Nemůžete mu také určit od kdy do kdy má pracovat. Samozřejmě musí respektovat Vámi dané termíny, nejlépe stanovené ve smlouvě.

image

Z toho plyne, že ke každému přistupujete jinak a znamená to pro vás jiné odpovědnosti. Nicméně s oběma skupinami může být dobrá, ale i špatná spolupráce. Se zaměstnancem ukončíte smlouvu výpovědí, dohodou či okamžitým zrušením. Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce. Okamžité zrušení pracovního poměru lze jen ve velmi závažných situacích. S dodavatelem lze zrušit smlouvu rovněž výpovědí nebo dohodou. Pro obě strany je žádoucí stanovit způsob již ve smlouvě.

Přeji Vám jen samé bezproblémové spolupráce, ať už se zaměstnanci nebo s dodavateli!