Dopady nákupu reklamy od zahraniční firmy z EU (nejčastěji Google, Facebook)…

Podnikáte? Nejste ještě plátci DPH a objednali jste si reklamu nebo jinou službu od společnosti z jiného členského státu EU? Zašktrli jste při objednávce, že je to pro obchodní účely?

Pak se Vás týká daň z přidané hodnoty jako tzn. osobu identifikovanou k dani. Je to takový mezistupeň mezi neplátcem a plátcem DPH. Ve vztahu k české dani jste stále neplátci. Ze svých služeb daň neodvádíte a ani si jej nemůžete nárokovat. Plátcem se stáváte jen vzhledem k té přijaté službě ze zahraničí, tedy například reklamy od Google. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Formulář na registraci najdete zde Registrace/Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Vyplňte osobní údaje a zaškrtněte, že se registrujete jako Identifikovaná osoba. Vaše DIČ je CZ plus rodné číslo (pokud podnikáte jako fyzická osoba). U firem je DIČ složeno z CZ a IČO. Nezapomeňte na sebe uvádět kontakt. Pokud by bylo cokoli nejasného nebo nevyplněného, správce daně se Vám ozve.

Až ponesete vytištěný a podepsaný formulář na úřad, vysvětlete, že jste příjemce služby od společnosti ze zahraničí (Pokud naopak poskytujete služby Google- např. přes Google AdSense, je to jiný případ. O tom v nějakém příštím článku.). Pokud je to již delší doba, kdy služby odebíráte, vezměte s sebou všechny faktury od Google, Facebooku či jiné firmy, a na úřadu v klidu vyjádřete vůli stav napravit a daň přiznat.

Upozorňuji, že na potvrzení registrace můžete čekat až měsíc.

Jestli se vás toto týká zjistíte také tak, že na faktuře od zahraniční firmy nemáte vyčíslenou daň z přidané hodnoty. Je zde nula a uvedeno: Služby, které jsou předmětem zpětného účtování DPH, budou příjemcem účtovány v souladu s článkem 196směrnice Rady 2006/112/ES.

Příklad faktury od Google:

Pokud je to váš případ, musíte podat přiznání k DPH u příslušného finančního úřadu podle sídla podnikání a to v tom měsíci, kdy jste službu přijali. U našeho příkladu tedy bylo potřeba odevzdat přiznání za květen a to do 25.6.. Formulář najdete zde hned v první části:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Ukázka:

V přiznání zaškrtněte políčko s Identifikovanou osobou, vyplňte své osobní údaje, DIČ a zda jste fyzická osoba nebo právnická osoba. V oddíle C I. zdanitelná plnění do řádku 5 uvedete výši daně a to 21% z částky stržené z Vašeho účtu v českých korunách. Předpokládejme, že Vám v našem příkladu banka strhla 219,6 Kč. 21% z této částky je 46,1 Kč. Toto dosadíme do řádku přiznání. Na řádku 64 vám vyjde daň.

Formulář odevzdáte na úřad jedním z těchto způsobů:

1/ Vytisknete a odnesete osobně. Udělejte si dvě kopie přiznání s tím, že jednu si necháte potvrdit pro Vás a druhou jim tam necháte.

2/ Pokud máte datovou schránku, přiznání odešlete přes ní.

3/ Jestliže vlastníte elektronický podpis, můžete jím dokument podepsat a odeslat na úřad. 

4/ Další možností je přiznání odeslat elektronicky přes portál a vytisknout si potvrzení, které donesete na úřad.

Daň nezapomeňte zaplatit. Čísla bankovních účtů najdete na stránkách finanční správy: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

Pokud službu objednáváte každý měsíc, je třeba podat přiznání a zaplatit daň vždy do 25. následujícího měsíce.  Pokud nějaký měsíc služby nevyužijete, není třeba přiznání podat.

Kdy přestanete být osobou identifikovanou k dani? Správce daně Vám může zrušit registraci, pokud Vám ve 2 bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Vy sami můžete požádat o zrušení registrace, pokud Vám za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb.

Jen upozornění na závěr. Pokud byste službu objednali jako soukromá osoba nepodnikající, Google nebo jiná zahraniční firma poskytující služby by Vám vyúčtovala daň z přidané hodnoty již na faktuře, vy byste tedy platili cenu včetně daně a žádná registrace k identifikované osobě by nebyla potřeba.