4 tipy, jak (u)řídit náklady své firmy

Vaše firma má za rok 2016 opět ztrátu a vy nevíte, kam se peníze z podniku vytrácejí? Je to dokonce již několikátý rok, co se tak děje?

Náklady znamenají snížení majetku nebo zvýšení závazku. Pokud má firma větší náklady než výnosy, vykazuje ztrátu a tím klesá její hodnota a rentabilita. Vložené peníze ztrácejí hodnotu.

volant_malyJak můžeme náklady řídit? Náklady si rozdělíme na přímé a nepřímé. Ty první rostou spolu s výnosy. Souvisí s tržbami. Jsou to většinou náklady prodaného zboží či služeb.  Naproti tomu nepřímé, tzv. režijní náklady, máte, i když neprodáváte. To, co zbyde z tržeb po odečtení nákladů přímých, musí pokrýt ještě tuto skupinu. Na sebe si totiž nevydělají. Jsou to například mzdy, nájemné, pojištění, spotřeba energií…..

1/ Přímé náklady by měly růst stejným tempem jako tržby. Pokud rostou meziročně rychleji, je třeba zjistit důvod. Je nutné vyjet z účetnictví detaily účtů a zkoumat příčiny. Narostly ceny od dodavatelů? Byli jsme nuceni snížit ceny kvůli konkurenci?

V tomto příkladě tržby za prodej zboží rostou o 38%, náklady ale o 61%. Je proto nutné detailně zanalyzovat obě skupiny. Klesá marže, protože náklady v roce 2016 představují 68% výnosů, v roce minulém to bylo 59%.

2/ U režijních nákladů je také třeba zjistit vývoj mezi roky. Neměl by se příliš měnit, pokud nebyly tržby o hodně vyšší a museli se například najmout noví zaměstnanci.

3/ Nepřímé náklady rozdělte podle oddělení a každý bude zodpovědný za svou část. Nastaví se rozpočet a plnění se bude pravidelně hlídat.

4/ Pokud nám tržby dlouhodobě klesají, je nutné škrtat v režijních nákladech, abychom zajistili zisk. Je možné vyjednat nižší nájemné? Je opravdu nutné kupovat nové počítače?

Náklady je potřeba pravidelně kontrolovat, abychom nebyli na konci roku překvapeni, že převýšily to, co jsme vydělali.