Malá škola DPH pro podnikatele

Chcete se stát plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)? Kdy se vás plátcovství týká ze zákona? Kdy je lepší zůstat neplátcem?

Jak název napovídá, daň se platí z rozdílu prodeje a nákupu, tedy vaší přidané hodnoty.

V současnosti se chce většina firem stát dobrovolným plátcem ihned od jejich založení. Finanční úřady je chtějí ale nejdříve prověřit a vyžadují po nich informace ohledně předpokládaného obratu, kopie smluv, informace o sídle.. Stává se totiž, že některé společnosti po registraci k DPH jen využijí odpočet (například při nákupu vozidla) a pak se zruší. Registrace trvá cca 1 měsíc.

Povinnost registrace k DPH ze zákona máte, pokud váš obrat za posledních 12 měsíců překročil 1 milión Kč. Když navíc pronajímáte prostory nebo poskytujete finanční služby a to ne jen příležitostně, do obratu se tyto částky také započítávají. Je třeba to průběžně hlídat.

 

Pokud máte dodavatele plátce, vyplatí se vám stát se plátcem, abyste si mohli nárokovat daň jim zaplacenou zpět. Zároveň budete odvádět peníze z vámi poskytnutých plnění vašim klientům. Jestliže nicméně obchodujete zejména s neplátci a i vaši dodavatelé jsou například hlavně drobní podnikatelé- OSVČ a často tedy také neplátci, bude nejspíš pro vás výhodnější zůstat co nejdéle neplátcem. Minimálně se vyhnete administrativě spojené s podáváním přiznání a také kontrolního hlášení, které musí podávat každý plátce. Jistě jste o něm už slyšeli v souvislosti s pokutami, které správce uloží, pokud neodpovíte na výzvy během několika pracovních dní.

Existuje ovšem ještě mezistupeň mezi plátcem a neplátcem. Spousta podnikatelů obchoduje se zahraničím. V oblasti online je to ještě jednodušší. Pokud přijmete služby od společnosti ze zahraničí pro firemní účely, stáváte automaticky tzv. identifikovanou osobou a to i když ještě nejste plátci DPH. Typicky se jedná o nákup reklamy od Facebooku či Google. Týká se vás to i v případě nákupu zboží z EU či třetích zemí a to, pokud částka přesáhne 326 tis. Kč. Pokud vy sami poskytujete služby do zahraničí, stáváte se rovněž identifikovanou osobou. Do 15 dnů se musíte se registrovat, podat přiznání v tom měsíci, kdy jste poprvé službu přijali, a daň zaplatit. Je třeba pak pravidelně posílat přiznání. Více o tom v mém předchozím článku.

Registraci k DPH i osobu identifikovanou k dani můžete zrušit. Kdy je to možné? Registraci k DPH můžete poprvé zrušit za rok, kdy jste se stali plátci a pokud nepřesáhnete 1 milión Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. O zrušení identifikované osoby můžete vy sami požádat správce daně poprvé za 6 měsíců, pokud jste nepřijali služby ze zahraničí nebo pokud jste nenakoupili zboží za více jak 326 tis. Kč.