Data na faktuře..proč je jich tolik?

Jako podnikatel dostáváte pravidelně faktury od svých dodavatelů. Na každé je vždy několik různých dat. Jak se v nich vyznat?

1/ DUZP= datum uskutečnění plnění=datum zdanitelného plnění= datum uskutečnění zdanitelného plnění= datum UZP: je den, kdy vám dodavatel poskytl službu nebo dodal zboží. Toto datum je důležité pro zaúčtování do správného období, hlavně tedy hospodářského roku. Pokud je DUZP z roku 2016 a daňové přiznání už za tento rok musí být podané, nezbývá vám nic jiného než podat dodatečné přiznání k dani z příjmu právnických osob či dát náklady z této faktury jako nedaňové v roce 2017. V systému účetnictví (nikoli daňové evidence) se náklad dává do toho období, do kterého věcně patří, tedy tehdy, kdy bylo poskytnuto plnění, ne, když je dodavatelská faktura zaplacena. Toto datum se také uvádí do kontrolního hlášení, i když si DPH nárokujete později (viz níže).

2/ datum vystavení= datum dokladu: je datum, kdy dodavatel vystavil daný doklad. Pokud je plátce DPH, má povinnost jej vystavit do 15 dnů od uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty a to podle toho, co nastalo dříve. Dle tohoto data se řídíme, abychom věděli, kdy si můžeme nárokovat zaplacenou daň zpět prostřednictvím daňového přiznání. Dle zákona totiž můžeme požadovat peníze zpět od státu až, když doklad obdržíme, čili pokud je datum vystavení 2.7. a DUZP je 30.6., nárokovat DPH si můžeme až v červenci, protože dříve jak 2.7. jsme fakturu nemohli dostat. O daň si můžeme požádat až 3 roky po DUZP.

3/ datum splatnosti=splatnost: je datum, do kdy nejpozději musíte danou fakturu svému dodavateli zaplatit. Většinou se uvádí čtrnáctidenní splatnost. V tento den by již váš obchodní partner měl dostat peníze na svůj účet.

Někteří dodavatelé uvádějí ještě například datum odeslání.