8 tipů, jak zlepšit cash flow své firmy

Bojuje vaše společnost s nedostatkem peněz v bance a/nebo pokladně, aby mohla hradit své závazky? A to i přesto, že je zisková?

Ziskovost neznamená nutně likviditu. Vydělávat je jedna věc, mít peníze je věc druhá. I když jsou výnosy vaší firmy vyšší než její náklady, možná má stejně problémy s nedostatkem likvidních prostředků, aby mohla hradit faktury svým dodavatelům či mzdy svým zaměstnancům. Bude to zejména ve velkém množství dosud neuhrazených faktur ze strany zákazníků. Výnosy a náklady je totiž něco jiného než příjmy a výdaje (alespoň v účetnictví, v daňové evidenci je to identické).

kohoutek-maly

Zde je několik tipů, jak zlepšit cash flow své firmy:

 1. Lepší systém vymáhání nezaplacených faktur
  • Ve firmě byste měli mít systém včasného odhalení nezaplacené faktury a následně stanovený postup, jak ji začnete urgovat a vymáhat. Čím dříve začnete jednat, tím vyšší je šance, že vám zákazník nakonec fakturu zaplatí.
 2. Kratší splatnost vydaných faktur
  • Čím dříve dostanete od klienta zaplaceno, tím lépe pro vaši cash flow situaci. Záleží to samozřejmě na dohodě.
 3. Prodej na zálohovou/pro forma fakturu
  • Pokud máte možnost nechat platit zákazníky alespoň částečně před dodáním služby nebo zboží, je to určitě výhodnější i pro vaše cash flow.
 4. Omezení velkých nákupů na sklad či investic
  • Pokud příliš často nakupujete zboží, které vám pak leží na skladě, nebo děláte pravidelně velké investice (obojí zatím bez dopadu do tržeb), stav vašich peněz klesá.
 5. Vyjednat delší dobu splatnosti dodavatelských faktur
  • Jestli to jde, zkuste vyjednat delší dobu splatnosti u svých dodavatelů. Začněte třeba těmi, se kterými už spolupracujete dlouho.
 6. Optimalizovat platby z hlediska bankovních účtů/pokladny
  • Pokud máte bankovní účty v různých měnách a platíte některé dodavatele v cizích měnách, optimalizujte platby, abyste co nejvíce omezili kurzovní ztráty či bankovní poplatky a snížili tak cash flow pozici firmy.
 7. Zlepšit tržby či snížit náklady
  • I když, jak jsem uvedla výše, náklady se v účetnictví nerovnají výdajům a výnosy nejsou to samé jako příjmy, pokud máte dlouhodobě vyšší náklady, projeví se to negativně i na stavu bankovního účtu.
 8. Plánovat cash flow
  • Pokud si uděláte přehled přijatých a odeslaných plateb za uplynulý měsíc, je dobré zkusit odhadnout vývoj cash flow i do budoucna a to nejlépe na týdenní bázi. Pak jej pravidelně aktualizujte, abyste měli vždy přehled o tom, jak na tom vaše firma je z hlediska platební schopnosti. Lépe se vám také odhalí kritická výše peněžních prostředků, kterou byste měli vždy na bankovním účtu mít, aby vaše společnost mohla kdykoli dostát svým závazkům.