Na co ještě nezapomenout při založení firmy

Pokud zakládáte novou firmu, na internetu najdete seznamy kroků, které je třeba učinit po právní stránce. V tomto článku bych se chtěla ale zaměřit na úkony, které potřebujete udělat z hlediska účetnictví a daní. zaregistrovat se k daním právnických osob a to zde.  Je třeba se přihlásit na finanční úřad, pod který spadá nově vzniklá

Data na faktuře..proč je jich tolik?

Jako podnikatel dostáváte pravidelně faktury od svých dodavatelů. Na každé je vždy několik různých dat. Jak se v nich vyznat? 1/ DUZP= datum uskutečnění plnění=datum zdanitelného plnění= datum uskutečnění zdanitelného plnění= datum UZP: je den, kdy vám dodavatel poskytl službu nebo dodal zboží. Toto datum je důležité pro zaúčtování do správného období, hlavně tedy hospodářského

Malá škola DPH pro podnikatele

Chcete se stát plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)? Kdy se vás plátcovství týká ze zákona? Kdy je lepší zůstat neplátcem? Jak název napovídá, daň se platí z rozdílu prodeje a nákupu, tedy vaší přidané hodnoty. V současnosti se chce většina firem stát dobrovolným plátcem ihned od jejich založení. Finanční úřady je chtějí ale nejdříve