Náklady a výnosy versus příjmy a výdaje

V praxi se setkávám s tím, že ne všem je jasný rozdíl mezi účetnictvím jednoduchým (nyní nazývána daňová evidence) a podvojným. Často se zaměňují “náklady a výnosy” s pojmy “výdaje a příjmy”.

V daňové evidenci se rozlišují příjmy a výdaje. Řeší se, kdy byla daná transakce zaplacena a v tom momentě se o tom účtuje. Daňovou evidenci vedou nejčastěji OSVČ.

Většina firem nicméně používá systém podvojného účetnictví. V něm se za náklady považuje jakékoli zvýšení závazku nebo snížení majetku bez ohledu na to, zda byl zaplacen či nikoli. Opačně výnosy jsou jakékoli zvýšení majetku nebo snížení závazku. Nezáleží na tom, kdy jsme platbu od klienta obdrželi. Pro to, aby Vaše účetní náklad zaúčtovala do správného období, potřebuje informaci o tom, do jakého fakticky a věcně patří. To znamená, kdy byla služba poskytnuta nebo zboží dodáno, nikoli kdy byla nebo bude faktura zaplacena. O tom bude účtovat až v momentě, kdy se tak stane, a to pozná z bankovních výpisů či výdajových pokladních dokladů. Tím se sníží jak peníze na účtu, tak závazek vůči dodavateli. Obdobně platí pro výnosy. 

image

Majitelé, manažeři nebo pracovníci oddělení tedy musí počítat s tím, že náklad či výnos bude zaúčtován do období, do kterého věcně patří a ne do toho, kdy byl uhrazen. Musí mít toto na paměti při svých plánech a uvidí to i v reportech ohledně skutečného vývoje firmy.