Proč je důležité vést správně účetnictví firem, potažmo lidí?

Co by měl každý podnikatel vědět o vedení účetnictví? Domnívám se, že to mnoho z nich podceňuje. Mít správně účetnictví je základ. Jen tak se můžete plně věnovat svému byznysu. Jeho vedení se řídí zejména zákonem o účetnictví.

Je to důležité nejen kvůli daním, které firma odvádí státu, ale je to také hlavní zdroj dat pro finanční analýzy, které jejich majitelům pomohou při rozhodování v jejich podnikání. Zjistí, jak se dosud společnost vyvíjela. Budou mít přehled o tom, jak plnila své plány a jaký je nejpravděpodobnější směr jejího dalšího hospodaření.

Pokud si správně nastaví účty a nákladová střediska v účetnictví, mohou například zjistit, která provozovna nebo která služba jim nejvíce vydělává a naopak která je ztrátová, za co firma nejvíce utrácí, kde může ušetřit. Také se majitel dozví, jak moc je firma zadlužená a jak se vyvíjí její cash flow (jak bude schopná či nikoli splácet své závazky).

To samé lze aplikovat na lidi, nejen firmy. Pokud si budu pravidelně zapisovat všechny výdaje, budu mít přehled o tom, za co nejvíce utrácím a mohu tak upravit své chování/rozhodování.

Mít v pořádku účetnictví je proto základ, na kterém mohou vlastníci společností stavět a z něho čerpat cenná data pro své podnikání.