Proč je důležité míti finančního kontrolora?

1/ Pravidelně dostanu výsledky mé společnosti pro mne v čitelné podobě.

Účetní výkazy nemusí být pro majitele firmy úplně srozumitelné. Finanční kontrolor je tu, aby převedl data z účetnictví do reportu přijatelného a dobře čitelného i pro někoho, kdo zcela nerozumí reportům z účetnictví.

2/ Nastaví procesy ve firmě tak, aby účetnictví zobrazovalo věrný obrat hospodaření společnosti.

Respektuje zásady účtování, nicméně také ví, jak systém nastavit, aby pomohl majiteli v rozhodování.

3/ Stanoví plán a předpokládaný vývoj.

Vytvoří rozpočet na určité příští období a bude hlídat jeho čerpání. Bude pravidelně zjišťovat důvody rozdílů mezi plánem a skutečností. Vlastník společnosti pak nebude překvapen až na konci roku, jak nakonec finance jeho firmy dopadly.

4/ Zjistí slabá místa.

Může odhalit slabá místa podnikových financí dříve, než by bylo pro odpovídající reakci pozdě. Majitel firmy pak může vhodně a včas reagovat.

5/ Navrhuje zlepšení.

Dává tipy vedení společnosti, kde ušetřit, co udělat jinak. Jelikož má celkový přehled o financích, navrhuje možnosti úspor, zlepšení procesů..