Rozdíly mezi OSVČ a firmou

Když se rozhodnete podnikat, můžete si vybrat, zda budete díky živnostenskému listu osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ) nebo si založíte firmu, nejčastěji s.r.o., kterou může založit i jen jediná osoba.

Každé má své výhody a nevýhody.

Fyzická osoba (OSVČ)

Právnická osoba (s.r.o.)

Ručí celým svým majetkem. Majitelé s.r.o. ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu.
Podnikání OSVČ je závislé na jediné osobě. Právnická osoba může působit v očích obchodních partnerů věrohodněji než samostatná osoba.

Do s.r.o. mohou přistoupit další společníci nebo se může ustanovit jednatel či se celá firma prodat.

OSVČ platí daň ve výši 15% a také zdravotní a sociální pojištění ze všech svých příjmů. Firma platí pouze 19%-ní daň z příjmu a případně 15%-ní srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky.
OSVČ podniká pod svým jménem. Název firmy může být vpodstatě jakýkoli.
Na kterémkoli živnostenském úřadě vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím se registrujeme a ohlásíme živnost a zároveň podáme oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Založení s.r.o. je zdlouhavější proces než vyřízení živnosti. Je třeba mít zajištěné sídlo, vymyšlený název, sepsaný notářský zápis o vzniku firmy a také živnostenské oprávnění jako u OSVČ. To vše je třeba předložit na obchodní soud.

 

OSVČ povede buď daňovou evidenci nebo bude uplatňovat paušální výdaje. Pokud by ovšem OSVČ dosahovala obratu za předcházející kalendářní rok částku více jak 25 mil. Kč a nebo byla zapsána v obchodním rejstříku, musela by vést účetnictví a nikoli daňovou evidenci. S.r.o. musí začít vést účetnictví ode dne vzniku.

Nyní bych se chtěla zaměřit na rozdíly v účtování firem a OSVČ. Účetnictví je komplexnější proces. Každá transakce je zaznamenána na dvou účtech. Účtuje se o stavu majetku a dalších aktiv, závazků a dalších pasiv a také o výnosech a nákladech. Důležité je období, do kterého věcně a časově patří, nikoli tehdy, kdy došlo k zaplacení, jak je tomu právě u daňové evidence. Výsledek hospodaření se vypočte rozdílem mezi výnosy a náklady. To také znamená, že daň odvedete i z nezaplacené faktury, což má negativní dopad na cash flow společnosti. Účetnictví se provádí ve specializovaných programech, které vyžadují určitou investici. Firmy se pak obracejí na specializované firmy nebo účetní, které buď zaměstnají nebo s nimi spolupracují externě.

Daňovou evidenci vedou ty osoby samostatně výdělečně činné, kterým se nevyplatí uplatňovat výdaje paušálem, protože ty skutečné jsou vyšší, než je procento paušálu pro jejich činnost. Na rozdíl od účetnictví obsahuje údaje o příjmech a výdajích a také majetku a dluzích. V tomto případě je tedy důležité, kdy došlo k zaplacení a až tehdy se o transakci účtuje. Výsledek hospodaření je zde rozdílem mezi příjmy a výdaji. Daň tedy OSVČ odvede jen ze skutečně obdržených peněz od zákazníků. Forma daňové evidence není striktně stanovena. Můžete ji vést třeba v excelu.

Více o rozdílech mezi těmito pojmy najdete v mém předchozím článku.