5 věcí, které by měl každý podnikatel vědět o účetnictví a daních

image

1/ Jaké dopady má moje volba způsobu podnikání na vedení účetnictví?

Na začátku své aktivity si podnikatel volí, zda bude podnikat jako právnická nebo fyzická osoba (OSVČ). Toto rozhodnutí má dopady na to, jak musí evidovat svou činnost.

U právnické osoby je to vždy podvojné účetnictví. 

Fyzická osoba má dvě možnosti: daňová evidence (dále DE) či paušál. 

U DE si eviduje veškeré příjmy a výdaje. Paušál je jednodušší v tom, že podnikateli stačí, aby si zaznamenával celý rok jen veškeré příjmy z fakturace a v přiznání, které podá, pak na výdaje uplatní procento podle typu podnikání.

Zda se podnikateli vyplatí paušál, záleží na tom, jaké má náklady a hlavně v jaké výši. Toto by si měl nejdříve spočítat. Přecházet z jednoho způsobu na druhý může klidně každý rok podle toho, co je pro něj momentálně výhodnější. Jen musí OSVČ počítat s určitými úpravami v evidenci, základu daně a případně podat dodatečné daňové přiznání.

Pokud nicméně fyzická osoba překročí obrat víc jak 25 milionů za předcházející rok, musí vést povinně podvojné účetnictví.

Rozdíl mezi těmito způsoby popisuji ve svém předchozím článku.

 

2/ O čem účetnictví vůbec je?

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodaření firmy v peněžních jednotkách a to na základě dokladů. Z tohoto důvodu chce po vás vaše účetní spoustu dokumentů. Jedině tak může danou transakci zaúčtovat a je to rovněž důkaz pro finanční úřad.

Na úplném začátku podnikání je možné si evidenci příjmů a výdajů, potažmo výnosů a nákladů vést v excelu. Později je ale nutné přejít na speciální účetní software. Je jich celá řada- Pohoda, Money S3, ABRA, Helios. Pro OSVČ a menší firmy, které chtějí mít lepší přehled o fakturaci a nákladech a rovněž mít možnost automaticky vystavovat doklady klientům přímo z nějakého systému, existují například tyto jednoduché aplikace: https://www.fakturoid.cz/ nebo https://www.idoklad.cz/.

Účetnictví se vede ode dne vzniku až do dne zániku firmy a to tedy po dobu několika účetních obdobích, což je 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců, které se ovšem nemusí shodovat s kalendářním rokem. Je možné začít i během roku. Po konci období probíhají závěrkové práce s cílem doúčtovat do uplynulého roku vše, co do něj časově i věcně patří, ať už na základě faktury nebo dohadů (pokud doklad z nějakého důvodu chybí- více viz můj článek).

 

3/ Kdy se musím registrovat k DPH?

Je potřeba si hlídat obrat, tedy souhrn úplat bez daně za služby či zboží, pro nutnost se zaregistrovat k DPH.

Pokud je totiž za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat větší než milion korun, musí se podnikatel registrovat k této dani. Když navíc pronajímá prostory nebo poskytuje finanční služby a to ne jen příležitostně, do obratu se tyto částky také započítávají.

Nicméně, i když podnikatel není ještě plátce DPH, může se stát osobou identifikovanou k dani. Pokud přijme služby od firmy se sídlem mimo ČR či je naopak poskytne společnosti z EU, musí se k této dani také registrovat. To musí udělat i v případě, že z jiného členského státu EU pořídil zboží převyšující částku 326 000 Kč bez DPH.

Více o tom v mém dalším článku.

 

4/ Mohu si vést účetnictví sám?

V začátku si může podnikatel vést účetnictví či daňovou evidenci sám. Později je třeba předat tuto činnost účetní, ať už zaměstnankyni či externistovi.

Je to opravdu komplikovaná oblast, ve které se stále něco mění. Tím, že to přenechá kvalifikované osobě, se bude moci podnikatel věnovat byznysu a tomu, čemu opravdu rozumí.

Nicméně zodpovědný za účetnictví svého podnikání je stále, i když mu to vede někdo jiný. Pro malé a střední podniky je outsourcing této činnosti skvělým řešením. Nemusí najímat nového zaměstnance. Jen dodávají veškeré podklady.

 

5/ K čemu je účetnictví dobré? 

Účetnictví není nutné zlo. Když je vedeno správně, pomůže v analýze finanční situace podniku. Jednoduchou analýzu zvládne podnikatel sám, například díky mému ebooku, který si stáhne ZDARMA na mých stránkách: http://www.cifrspionka.cz/.

S tou složitější mu pomůže finanční kontroler. Účetní vám zajistí, že budete mít správné a průkazné účetnictví. Na druhou stranu neví, jak přesně tahat data ze systému tak, aby měl majitel dokonalý přehled o tom, co se v jeho firmě děje a mohl tak činit rozhodnutí. Finanční kontroler je most mezi vlastníkem a účetní. Pomůže správně nastavit systém účtování, kontrolovat správné zaúčtování a následně připravit reporty čitelné pro vlastníky společnosti.